Prana - Pure Integrale Lichaamsdynamiek

 P I L YOGA


Yoga betekent verenigen, één zijn of in verbinding zijn. De verbinding van gevoel naar bewustwording. De verbinding van lichaam, geest en ziel.
Deze verbinding zorgt voor een betere concentratie, geeft rust of juist energie, bevordert fantasie, creativiteit en fijne en grove motoriek.

Maar yoga is veel meer. Veel meer dan alleen maar yogahoudingen uitvoeren. Yoga is een manier van leven. Het omvat onder meer de yogaregels (een soort "to do" en "not to do"), voeding, meditatie, ademhaling, zelfstudie/zelfkennis, natuur en yogahoudingen. Het beoefenen van yoga dus slechts een (klein) onderdeel van de yogalevensstijl.

Yoga is voor alle leeftijden en voor alle mensen; jong, volwassen, op leeftijd, pubers, tieners, babies, mensen met fysieke of verstandelijke beperking. Iedereen is van harte welkom. Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn om een blokkade op te heffen.

Met volwassenen worden alle oefeningen gedaan die bij kinderyoga (zie hierna voor meer info) ook voor kunnen komen zoals hartheling, krachtoefeningen in combinatie met adem, bodyscan, luisteren naar muziek, aandacht voor voelen, grenzen bewaken, tekenen en houdingen. Op deze manier wordt het innerlijk kind geactiveerd en de ziel op een diepere laag aangeraakt.

P I L yoga is holistisch met als uitganspunt Hatha yoga. Daarnaast werk ik veel rondom de chakra's.

Wanneer jij start met deze yoga, worden alle oefeningen aangepast op jou. Er komen geen ingewikkelde houdingen aan te pas, tenzij je dat zelf wilt of wanneer je toe bent aan meer uitdaging. Alle oefeningen en bewegingen zijn gemakkelijk uit te voeren voor iedereen.KINDERYOGATHERAPIE

In principe is kinderyoga geschikt voor ieder kind. Kinderyoga heeft eigenlijk niet zoveel te maken met de yoga die we kennen voor volwassenen, al is de Hatha yoga wel de basis.

Ha=zon Tha=maan. Het is letterlijk gezien het in stand houden van de balans en de wisselwerkingen in het lichaam, de geest en het gevoel.

P I L  yoga voor kinderen is effectief en omvat ook leuke, spannende, dynamische, speelse en in zekere zin ook diepgaande stukken. Het voelen van het lichaam staat centraal. Dit wordt geactiveerd door de yogaonderdelen zoals (dier-)houdingen, ademoefeningen en massage. Maar ook korte gesprekjes over een thema of (persoonlijke) situatie, zingen, luisteren naar muziek, tekenen, soms schrijven, visualisatie en een spelletje.

Tijdens de therapie is het de bedoeling om de "belemmering" van het kind of de volwassene om te zetten in o.a. kracht, vreugde, rust en liefde met behulp van chakrayogaoefeningen en alle yogaonderdelen. Dit is afhankelijk van de hulpvraag.


Wat doet yoga?

De werking van yogahoudingen is effectief omdat er tijdens de oefeningen veel in het lichaam gebeurt. Dit is lang niet altijd zichtbaar en voelbaar. Te denken valt aan een massage van organen tijdens een houding.

Andere positieve werkingen zijn onder meer:
de longcapaciteit neemt toe, de huid wordt jonger, de ademhaling wordt regelmatiger, gewrichten en spieren worden soepeler, beide hersenhelften gaan samenwerken, gevoel en verstand komen meer in balans.